I denne opdatering har vi inkluderet en række nye tilføjelser og ændringer til E-Komplet. Vi har bl.a. tilføjet muligheden for at inkludere moms på købsfakturalinjer og omorganiseret administrationssiderne.

Købsfaktura

 • “Indsæt i top” og “Slå op i varekatalog” er nu flyttet ind under indstillinger
 • Det er nu muligt at inkludere moms på købsfakturalinjer
Salgsfaktura
 • Det er nu muligt at vedhæfte dokumenter fra sagen til salgsfaktura
Sagsoversigt
 • Der er nu muligt at oprette arbejdssedler og kvalitetssikringsskeamer direkte på sagsoversigten
Godkender
 • Der kan nu oprettes en godkender-regel for at sætte én eller flere godkendere på fakturaer uden sager
Organisering af administrationssiderne
 • Postnumre og landekode er samlet til én side
 • Kreditorindstillinger og bankaftale er samlet til én side
 • Menupunktet “Indstillinger” under “Finans” omdøbes til “Finansindstillinger”
 • Menuunderpunktet “Salg” omdøbes til “Debitorer”
 • Oprettelse af nyt menupunkt til debitorindstillinger (rykkerindstillinger og betalingsbetingelser er flyttet herind)
Generelt
 • Referencer kan ikke længere dublikeres for kvalitetssikringsskemaer
 • Når et tilbud konverteres til en sag, kopieres filer nu korrekt med over
 • Der er nu oprettet en side under “Administration” til at oprette betalingsbetingelser

Se mere om opdateringen her.