Drift og sikkerhed

Sikkerhed og drift foregår i Danmark i et døgnbemandet datacenter.

Drift af E-Komplet udføres af det professionelle hostingfirma Netic A/S. De er ansvarlig for sikkerhed og drift af E-Komplet, og deres primære fokusområde er de større komplekse løsninger, som oftest vil omfatte præsentationslag, forretningslogik, databaser samt redundans.

Netic A/S
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg Ø
www.netic.dk

Netic A/S er certificeret efter ISAE 3402, type II, der er en gennemgang af it-sikkerheden og udført af PWC.

Resultatet af gennemgangen dokumenteres i en rapport, som påpeger indsatsområder og giver konstruktive anbefalinger til forbedringer af sikkerhedsniveauet, såfremt dette er påkrævet. Endvidere udarbejdes revisorerklæringen, som sammenfatter resultatet af det udførte arbejde samt grundlaget herfor.

Rapporten kan rekvireres på for forlangende.

Et moderne driftcenter omfatter blandt andet:

  • Elektronisk adgangskontrol på flere niveauer
  • Videoovervågning
  • Automatisk overvågning af strøm, køling, netværk, internetforbindelse og servere
  • Redundant strøm og køling
  • Redundant netværk
  • 1 Gbit internetforbindelse
  • Inergen brandslukning

Kontakt os

E-Komplet A/S
Karlskogavej 12
9200 Aalborg SV

Telefon: 70 70 27 86
Salg: info@e-komplet.dk

CVR: 34 58 76 55