Drift og sikkerhed

Sikkerhed og drift af E-komplet foregår i Danmark i et døgnbemandet datacenter

Drift af E-Komplet udføres af det professionelle hostingfirma Netic A/S. De er ansvarlig for sikkerhed og drift af E-Komplet, og deres primære fokusområde er større, komplekse løsninger, som oftest vil omfatte præsentationslag, forretningslogik, databaser samt redundans.

Netic A/S
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg Ø
www.netic.dk

Netic A/S er certificeret efter ISAE 3402, type ll, der er en gennemgang af IT-sikkerheden og udført af PwC. Resultatet af gennemgangen dokumenteres i en rapport, som påpeger indsatsområder og giver konstruktive anbefalinger til forbedringer af sikkerhedsniveauet, såfremt dette er påkrævet. Endvidere udarbejdes revisorerklæringen, som sammenfatter resultatet af det udførte arbejde samt grundlaget herfor. Rapporten kan rekvireres på forlangende.

Et moderne driftscenter som Netic A/S omfatter bl.a.: