Vi arbejder i øjeblikket på at sikre bedre stabilitet og hastighed på app’en ved særligt disse funktioner:

  • oprettelse af ny aftale
  • timeregistrering
  • upload af billeddokumentation på sager
  • registrering og redigering af materialer