Vi er klar med en ny version af E-Komplet, som vi sender ud til jer i næste uge. Med den nye opdatering følger også nye funktioner til beholdningsstyring. Disse funktioner vil blive udspecificeret i en seperat mail. 

Nye funktioner

 • For at skelne mellem noter fra XML-indlæsning og egne noter, har vi tilføjet ny information til købsfakturaen, heriblandt ”ubalance” og ”underkonto” (se billede)
 • Vi har ændret, hvordan der indlæses sager ved elektroniske fakturaer, således der nu tages højde for yderligere information i sagsnummeret (se billede)
 • På sagsoversigten kan man nu se, om en købsfaktura er betalt
 • Når man skifter til en ny side i en tabel, navigeres der nu altid til toppen af data
 • Man kan nu filtrere planlægning på sagsgrupper
 • Det er nu muligt at sende til flere e-mail-adresser ved aconto faktura
 • Når man fjerner rollen “Entrepriseleder” fra en bruger, vil man nu få en dialogboks, hvor man bedes om at vælge, hvad der skal ske med de sager, den tidligere bruger er tilknyttet
 • Faktura med 0 kr. i beløb bliver nu automatisk udlignet med sig selv
 • Det er nu muligt at vælge brugerspecificeret interval i planlægning (se billede

Forbedringer/fejlrettelser

 • Diverse fejlrettelser – læs mere her
 • Ved sletning af løndele får man nu en mere detaljeret fejlbesked
 • Når man går til ”Salgsfaktura” via ”Opret faktura” på arbejdsseddelsoversigten, bliver man nu informeret, hvis fakturagrundlaget findes i forvejen
 • Diverse hastighedsforbedringer ved dataudtræk til excel