Den næste funktion, vi vil præsentere jer for i forbindelse med den kommende opdatering, er en tilføjelse til godkendermodulet:

  • Rækkefølge på godkendere

Vi har tilføjet en ny dimension til godkenderforløbet i E-Komplet. Dermed kan I med numeriske værdier angive en rækkefølge for, hvordan jeres købsfakturaer skal godkendes.

Se uddybende video her.