Peter James Nielsen

E-Komplet-underviser på Sjælland

Peter James stiftede første gang bekendtskab med E-Komplet, da han i foråret 2016 blev IT- og økonomiansvarlig for en af E-Komplets kunder. Han blev hurtigt glad for E-Komplets samlede løsning og de brugervenlige funktioner.

Efter at have arbejdet med systemet i ca. 1 år, endte Peter James faktisk med at blive så glad for E-Komplet, at han kontaktede os for at høre om muligheden for at blive underviser i systemet på Sjælland. 

Konsulent Peter James

"E-Komplet er logisk opbygget, overskueligt og meget intuitivt at bruge med dets faneblade, oversigter og navigation"

Regnskab på papir med lommeregner

Et system for alle

Peter James beskriver E-Komplet som logisk opbygget, overskueligt og meget intuitivt at bruge. Selv har han ingen uddannelse i hverken IT eller bogholderi, men med E-Komplet er det ingen hindring. Som han forklarer, så er E-Komplet “et simpelt system, som alle kan lære at bruge. Jeg har endnu ikke mødt nogen, der har opgivet det”.